RODZICU! POZNAJ SWOJE PRAWA
I ŻĄDAJ ICH POSZANOWANIA  

W SZKOLE, GDY SĄ NARUSZANE.

Konstytucja RP gwarantuje rodzicom  prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.


Na nowy rok szkolny 2019/2020

prawnicy Ordo Iuris przygotowali:

  • Przewodnik „Prawa rodziców w szkole”
  • Informator „Rodzice a szkoła.  Pytania i odpowiedzi”
  • Wzór „Rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego”, które należy złożyć u wychowawcy dziecka na początku roku szkolnego

Zostaw nam adres email - prześlemy Ci wszystkie materiały.

Wypełnij formularz i pobierz materiały

PROSIMY O WSPARCIE NASZYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ OBRONY

 DZIECI PRZED DEMORALIZACJĄ W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

© 2019 Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, All Rights Reserved.