Ochroń swoje dziecko!

Pobierz, wypełnij i przekaż ten dokument wychowawcy Twojego dziecka. W ten sposób ochronisz je przed uczestnictwem w demoralizujących zajęciach szkolnych.

Prosimy o wsparcie naszych działań 

na rzecz obrony dzieci przed demoralizacją w szkołach i przedszkolach.